Friday, 31 March 2023

วันนี้ที่รอคอย! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “โค้ชเช” ได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

จากการประกาศของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งมีรายชื่อบุคคลทั้งผอง 175 ราย โดยหนึ่งในนั้นมี นาย ยอง ซอก เช ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหาส่วนที่มีความสำคัญระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงว่า นาย ยอง ซอก เช หรือ “โค้ชเช” ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชัชชัย ชเว และอีก 174 ราย ได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แล้ว

ทั้งนี้ ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้มองเห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติที่พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

โค้ชเชได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วถึงว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โค้ชเช

สำหรับ “โค้ชเช” เช ยอง ซอก หรือชื่อใหม่ ชัชชัย ชเว วัย 48 ปี

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบรรลุเป้าหมายของกองทัพนักเทควันโดกลุ่มชาติไทยมาตั้งแต่ปี 2002 นำโดย “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่ไปถึงแชมป์โลกและคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากนี้ยังปลุกปั้นนักกีฬาคนอื่นๆไปถึงแชมป์โลกได้เช่นกัน อย่าง รังสิญา นิสัยสม, ชัชวาล ขาวละออ, ชนาธิป ซ้อนขำ รวมทั้ง พรรณนภา หาญสุจินต์